Tåg, trafik och cellist

LJUDMILJÖCENTRUM VID LUNDS UNIVERSITET

Nytt nyhetsbrev november 2014

Nyhetsbrev september 2014

2014 Höst

Författare och skriftställare om ljudmiljöer den 5 december- Hörsalen, nb, LUX,

Tvärvetenskapligt symposium med Anders Mildner, Johan Stenström m.fl. Vad innebär det att beskriva, förmedla och berätta om ljud? Litteratur berättar om människors upplevelser av sig själva, sina sinnesintryck och världen, men hur skildras ljud i olika tider och sammanhang? Läs mer och anmäl dig till symposiet som är öppet för alla.

affisch ord

Andra nyheter:

  • Kritiskt gemensamt yttrande från Ljudmiljöcentrum, LTH, och SLU Alnarp över regeringens remiss till förslag för förordning om riktvärden för trafikbuller. Läs mer
  • Studerandestöd för ljudmiljörelaterade utlandsstudier. Läs mer
  • Heldag om hörselhandikapp och fritidsaktivitetet i LUX i september

Vid institutionen för kulturvetenskaper i nyöppnade humanistcentret LUX i Lund arrangeras en heldagskonferens den 25 september med rubriken Handikappvänliga perspektiv på ljudmiljö behandlar hur hörselskador kan påverka möjligheter för delaktighet i olika fritidssysselsättningar för ungdomar. Projektet är finansierat av Region Skåne, Crafoord-stiftelsen och Ljudmiljöcentrum och leds av etnologen fil.dr.Kristoffer HanssonProgram

Lund Choral Festival

Ljudmiljö är inte bara buller utan musik och sång. Ljudmiljöcentrum stöder även goda ljudmiljöer i form av Lund Choral Festival 13 - 19 oktober., Sveriges största körfestival, en körbiennal och Lunds största återkommande musikarrangemang.  År 2012 lockades över 13 000 besökare till drygt 40 konserter. Läs mer och boka biljetter.

                  _____________________ 

Tvärvetenskpligt symposium 28/4:

"Sound, Safety & Society" 

i samarbete med Centre for Societal Resilience, LU - information

"Safety, sustainablility and resillience requires open minds and ears to hear what is happening before it´s happening"

An international interdisciplinary symposium aiming at highlighting problems of societal noise and sound exposure and at discussing possiblities and threats in dealing with a development that might pose serious threats to public health, safety and sustainability of society. Read abstracts & updated program.

Rapport nr12 Care for Sound finns nu att ladda ner som pdf här.

Nyhetsbrev JANUARI läs här

Forskningsbidrag           

Beslut om forskningsbidrag se "forskningsbidrag utlysning" i navigationsträdet t v.

HÖSTEN 2013

Nyhetsbrev NOVEMBER

Nyhetesbrev AUGUSTI 2013!

AKTUELLT: Under "hörselveckan" 14 - 18:e oktober händer mycket som rör Ljudmiljöcentrum. Centret arrangerar ett tvärvetenskapligt symposium den 17:e oktober om ljudmiljö och läkedom i vården. Det kommer att vara engelskspråkigt och rubriken är Care for Sound - an Interdisciplinary Symposium on Sound Environment, Healing and Healthcare. En speciell webbsida tillägnad symposiet Care for Sound som kommer att innehålla aktuellt program samt annat material från och runt symposiet är nu tillgänglig på URL: www.careforsound.com.

Care for Sound föregås av ett heldagsseminarium den 15/10 arrangerat av The Sound & Vibration Laboratory vid Teknisk Akustik på LTH. Läs programmet här till Renewable energy - environmental impact, noise and vibrations. 

Den 16/10 följer ett arrangemang av HRF Hörselskadades riksförbund i Lund med föreläsningar i Blocket på sjukhuset av bl.a. överläkaren och audiologen Jan Grenner. Dessutom kommer hörselundersökningar att erbjudas gratis under veckan.

 

         A week of Sound & Hearing in Lund 14th - 18th october: A key symposium on sound environment, healing and healthcare "Care for Sound" takes place the 17th october.

A special website dedicated to the symposium that will host the program as well as various future material from Care for Sound is now available on the web at www.careforsound.com

More seminars and events will be offered in different places in Lund during "The Week of Hearing" 14th - 18th october as well as exhibitions and free hearing tests! Tuesday the 15/10 The Sound & Vibration Lab at Technical Acoustics at LTH will offer a whole day seminar on Renewable energy - environmental impact, noise and vibrations. Wednesday 16/10 HRF Hörselskadades riksförbund i Lund ( League for the hard of hearing) is arranging lectures at the hospital in Lund together with PIL (Patients for Learning) On Sound and hearing

VIdeo och presentationer från Heart & Disease, se nedan

För dokumentation och video samt färsk filmad intervju med Wolfgang Babisch från Heart & Disease symposiet den 12 april se något längre ner på sidan.

                  Noiseawareness day

TUT I LUREN IGEN!! för The International Noise Awareness Day - Den Internationella Ljudmedvetandedagen onsdag den 24 april 2013. För 18:e året i rad uppmärksammas ljudmedvetandet över hela världen. En tyst minut för lyssnandet 14:15 - 14:16 Läs tips om hur dagen i ära kan markeras

Tut i luren för World Voice Day den 16 april som uppmärksammas över hela landet liksom världen över. Läs mer här och se vad som händer på din ort. På Kungliga Vetenskapsakademien hålls heldagsymposium med bland andra professorerna Johan Sundberg och Sten Ternström från KTH samt Programdir. Viveka Lyberg Åhlander från Logopedi, Lund och Ljudmiljöcentrum. 

 

OBS! Nytt Nyhetsbrev 9 april. Läs här!!

                          _______

               Noise & Disease

 

      heartxxx                                                                                                        Internationellt symposium den 12 april om LJUDSTRESS & HJÄRTA, "Noise & Disease, Myocardial Infarction, Stroke and Diabetes, what we know and what we need to know". Läs mer!

Se den tyske epidemiologen Wolfgang Babisch keynote speech "Cardiovascular Noise Research - Evidences and Challenges" den 12 april 2013 i Lund nedan

NYHETSBREV 28 jan: Nyhetsbrev nr 20 ute nu! Läs här

VIDEO intervju med Wolfgang Babisch på Acoustic Bulletin

Presentationer: Wolfgang Babisch, Mette Sörensen

____________________________________________

Nationellt röstergonomiskt möte 1 februari i Lund

Ljudmiljöcentrum står som medarrangör för ett Nationellt röstergonomiskt nätverksmöte 1 februari i Pufendorfinstitutet i Lund.

Röstergonomi är ett relativt nytt begrepp på en nygammal behandling av trötta och skadade röster, speciellt vad gäller yrkesrelaterade röstproblem som drabbar lärare, föreläsare och andra röstkrävande yrken.

Nätverket omfattar närmare 100 medlemmar som årligen bjuds in till ett seminarium med föreläsningar och diskussioner om aktuell forskning samt kliniska frågor. Nätverkets möte år 2013 förläggs till Lund för att ta del av den forskning kring ljudmiljö som pågår genom stimulans av Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet.

                2012

28 Dec     

                    Greger A

          Greger Andersson 1952 - 2012

Ljudmiljöcentrums styrelseordförande och professor i musikvetenskap Greger Andersson har avlidit i sitt hem fredagen den 28:e december 2012 efter en tids sjukdom. Greger blev sextio år. Begravning äger rum i Burlövs gamla kyrka den 17:e januari.

                                                       (högupplöst bild)

 

18 December NYTT NYHETSBREV ute! Läs här!

29 November Ljudmiljöcentrum arrangerar möte i gamla Biskopshuset med ett tjugotal olika aktörer inom och utom universitetet för att diskutera möjligheter till inventering av ljud- och ljusförhållanden på campus, och förbättringar där behov föreligger. Mötet utgör en uppföljning av symposiet "Ljud och ljus för lyssning och lärdom" som gavs i maj detta år..

28 Augusti Nytt NYHETSBREV!! Läs här 

26 September
Symposium Hjärna, ljud och musik. Medverkande docent Sören Nielzén, psykiatri, Lund: "Hjärnans ljud och musikbearbetning" samt Anna Magnusson, Karolinska institutet, Sthlm: "Ljud i tiden och tiden i ljud - om hjärnvågor och ljudvågor".
Lokal: Segerfalksalen, BMC. Läs mer

Ny metod från Lund för modellering av trafikbuller (publ 13 juni 2012)
Kristoffer Mattisson, avd för arbets- och miljömedicin, institutionen för laboratoriemedicin publicerar ny metodbeskrivning till modellering av vägtrafikbuller i Skåne 2000-2010. Läs metodbeskrivningen här
 

4 maj Symposium se nedan! 

13 April Fyra färska forskningsmiljoner från AFA till nytt projekt om akustik och rösthälsa lett av Ljudmiljöcentrums Jonas Brunskog. Läs mer

27 Mars Nytt Nyhetsbrev ute! Läs här!

    lardom

4 maj kl 09:00 - 12:30 Tvärvetenskapligt symposium i stora hörsalen på Ingvar Kamprad DesignCenter i Lund. Ljudmiljöer för lyssning och lärdom - Hur optimera Universitetets lokaler för kognition och kommunikation? Medverkande bland andra rektor Per Eriksson, LU, Torbjörn Laike, miljöpsykologi LU, Robert Ljung, Högskolan Gävle, Viveka Lyberg Åhlander, LU samt Jan-Peter Strömgren förbundsordförande HRF, Sthlm, Läs mer härINBJUDAN!

Läsvärt från Arbetsmiljöverket om yrkesrelaterade röststörningar och röstergonomi
Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att framta kunskapsöversikter över områden av betydelse för arbetsmiljöer. En nyligen publicerad översikt handlar om yrkesrelaterade röststörningar och röstergonomi och ger en upplysande och välmatad forskningsöversikt där bland annat ljudmiljöcentrums projekt Speakers Comfort lyfts fram. Läs kunskapsöversikten här 

                        2011

 

NYTT NYHETSBREV - DECEMBER!!

  

GOD LJUDJUL OCH TILLIKA ETT GOTT NYTT LJUDMILJÖÅR FRÅN OSS ALL TILL ER ALLA!  

  

  

 HÄNDER I HÖST - OKTOBER

           flyg

Seminarium i samarrangemang med Kognitionsvetenskap (LUCS) och Humanistlaboratoriet How many airplanes must a reader tolerate, om experimentell metodologi och ljudmiljöforskning, stress och kognition. Den 5 oktober 13:15 - 15:00 i Sal 318 i Kungshuset, Lundagård med Jesper Alvarsson från Gösta Ekman laboratoriet, Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Läs mer!

Ny skrift: Buller i Blåsväder - om vindkraft och ljud. Kan nu laddas ner i fulltext som pdf och beställas som 92-sidig bok ifrån Ljudmiljöcentrum.

             Buler i blåsväder

NYTT NYHETSBREV september ute nu! Läs här! 

MAJ - JUNI

AFA projektrapport klar! läs mer

    afa a

Nytt: Nyhetsbrev nr 14 den 25 maj, plus ny utgåva i Ljudmiljöcentrums skriftserie:

LJUDMILJÖ, HÄLSA OCH STADSBYGGNAD 

 alnarp bok

I denna skrift samlas aktuell forskning och kunskap om hur omgivningens ljud påverkar hälsa och välbefinnande i våra boende- och livsmiljöer. Här möts olika perspektiv på stadsplanering och urbana ljudmiljöer och förslag presenteras till tolkningar av städernas ljudlandskap och hur dessa skall kunna införlivas med modern stadsplanering i dagens värld. (116s) Boken kan beställas från projektledare@ljudcentrum.lu.se. Inlagan finns tillgänglig i zippad form som nedladdningsbar pdf-fil här. Texter av Gunnar Cerwèn, Björn Hellström, Peter Währborg,
Patrik Grahn, Per Hedfors, Jacob Kreutzfelt,
Jonathan Stoltz, Jan O Mattson, Jonas Björk,
Kerstin Rydell-Andersson & Erik Skärbäck

Disputation i mars om lärares röstanvändning och ljudmiljöer i undervisningslokaler - Talarkomfort. Viveka Lyberg Åhlander som är aktiv i Ljudmiljöcentrums styrelse disputerade den 15 mars vid avdelningen för Logopedi, Foniatri och Audiologi i Lund på avhandlingen Voice Use in Teaching Environments - Speaker´s Comfort

läs mer

vind3 

BULLER I BLÅSVÄDER! Ljudmiljöcentrum arrangerar ett tvärdisciplinärt symposium för att ge en vetenskaplig genomlysning av problem runt vindkraft och buller. Medverkande bl.a. Eja Pedersen, Martin Almgren, Gösta Bluhm och Christian Sejer Pedersen. Tid: förmiddagen den 25 mars 9-13.00. Lokal: Palaestra . Läs mer här!   Fullständigt programblad finner Du här!

 

26/1 2011 Dagsfärsk rapport om trafikbuller i Burlöv utmanar tidigare beräkningar och ger oroväckande resultat Läs mer

  

2010

DECEMBER

Färskare än lussekatten:

Nytt nyhetsbrev ute nu December 2010 Läs här 

Powerpointpresentationer från konferensen Man & Sound Environment 2010 finns nu tillgängliga här 

NYTT!

En forskargrupp vid avdelningen för arbets- och miljömedicin ledd av Maria Albin och Anders Gudmundson knuten till Ljudmiljö-centrum, lade den 2 december 2010 fram resultat från en studie av kombinations-effekter av samtidig exponering för trafikbuller och dieselavgaser. I studien observerades ögonirritationer och ytligare andnings-mönster vid exponering för dieselavgaser, uttröttning för bullerexponering samt ökade halsbesvär vid kombinerad exponering. Resultat från studier av effekter på hjärtkärl system läggs fram i en senare utvärdering. Läs rapport här.

 

Nyhetsbrev September 2010 Läs här!

                             *  *  * 

Konferens - Man & Sound Environment 2010

m

Ljudmiljöcentrum arrangerar i samarbete med det nordiska nätverket Människan och Bullret  en Internationell konferens i Lund den 29:e september ,där nydisputerade forskare från de nordiska länderna presenterar aktuell forskning om ljudmiljöer. Plats: Inst. för kulturvetenskaper i Lund Program och inbjudan (web) (pdf)

Den 28 september, dagen före konferensen står Ljudmiljöcentrum som värd för samma nätverks årsmöte i Pufendorfinstitutets lokaler kl 13-19. I anslutning till detta görs studiebesök i Humanistlabbet i SOL-centrum samt i exponeringskammaren vid Ingvar Kamprad Design Centrum.  

FILM Se en film om det Formas-finansierade och av Maria Albin och Anders Gudmundson ledda forskningsprojektet om buller och luftföroreningar här

Ta med tystnaden på tåget - går det? Test av bullerdämpande musiklurar

Ljudmiljöcentrum presenterar här ett preliminärt användartest av bullerdämpande musiklurar inför sommarresandet. Testet kommer senare att följas upp av laboratorietester i samband med forskningsprojekt knutna till centret. Läs hela testet.

Konferens i Lund om ljud i barn- och ungdomssjukvården
Region Skåne arrangerar konferens den 1 juni i Lund om ljudmiljöers betydelse i vården med rubriken Ljud och oljud - Spelar ljudmiljön någon roll i barn och ungdomssjukvården? Medverkande Kati Falk, psykolog, Lund, Per Thorgaard, överläkare, anestesi o inensivvård i Aalborg, Danmark, Frans Mossberg, Ljudmiljöcentrum, LU samt Ann Elmqvist Fridh, barn- o ungdomssjukhuset i Lund. Läs mer

Mediarapportering om Alnarps-symposiet den 7 maj 

I senaste nyhetsbulletinen "Till Torgs" från Movium - Centrum för Stadens Utemiljö - rapporteras från Ljudmiljöcentrums symposium i Alnarp. Läs här. Det välbesökta symposiet bevakades även av Sverige Radio med inslag både i P1 och P2. Lyssna här.

NYHETSBREV för april! Läs här!

 

Ny webbportal om ljudmiljöer och stadsplanering
Landskapsarkitekten Gunnar Cerwen har lagt upp en gedigen och fantaisfull webbportal om Ljudmiljöer och stadsplanering. Besök den och ta reda på vad den innehåller här.  

Lärares rösthälsa - ett dolt problem som undersöks i AFA-finansierat forskningsprojekt knutet till Ljudmiljöcentrum. Läs färska artiklar i Skånskan.se här och här

Vårens symposier

Den 7 maj Ljudmiljö, hälsa & stadsbyggnad

5x  

Vårsymposium i Alnarp i samarbete med SLU Läs mer   Aktuell forskning i miljöperception och rofylldhetsaspekter i planering av utemiljöer.  

Den 23 mars Ljuddag

Se SVT Sydnytts inslag om ljuddagen Länk

Läs vem som tilldelats Svenska Akustiska Sällskapets Ljudpris för 2009

remsa banner

10-12: Akustik och samhällsbuller  

13-16: Musiken rakt in i örat

Ljudmiljöcentrum arrangerar ett symposium om det mobila ljudet, musiklyssningssvanor och eventuella faror med alltför högt och långt hörlurlyssnande på mp3-spelare. Medverkande är bland andra Kim Kähäri
Örebro universitet och Anders Jönsson, Lund.

Preliminär lokal: Segerfalkssalen, BMC. Symposiet sker i samarbete med Svenska Akustiska Sällskapet som kommer att erbjuda egna föreläsningar i anslutning till sitt årsmöte som äger rum i anslutning till symposiet. Mer info.

Den 7 maj "Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad"


Detta symposium är ett samarrangemang mellan SLU-Alnarp och Ljudmiljöcentrum som kommer att hållas i SLUs lokaler i Alnarp. Mer information kommer!

 

DECEMBER

Årets sista men desto mer fullspäckat nyhetsbrev kan läsas här

NOVEMBER

'Ny skrift: Sound, mind & emotion ute nu!  

OKTOBER

Ny publikation från LU om buller och högt blodtryck. Läs här

Färskt och fullspäckat nyhetsbrev ute nu.

Hörselskadades Dag infaller i år den 17 oktober och HRF Hörselskadades Riksförbund arrangerar tillsammans med Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet en dag under rubriken BEFRIA SAMTALET - att höra och att höras - samtalsvänliga ljudmiljöer med föreläsningar mellan kl 12.00 och 15.00 i Föreläsningssal 1 i Blocket i Universitetssjukhuset i Lund. Föreläsare: audiolog och civ.ing. Anders Jönsson samt logoped Viveka Lyberg Åhlander. Utställningar av bla.HRFoch Ljudmiljöcentrum. Hörslinga o skrivtolk finns. Ingen föranmälan behövs. Mer info.

SEPTEMBER

Gör plats i almanackan för Ljudmiljöcentrums symposium fredagen den 18 september 9:30 - 15:30 Talarkomfort, lärande och akustik (Samarr m Ecophon och Svenska akustiska sällskapet). Föranmälningarna är redan många, så passa på medan det finns sittplatser i lokalen. Fullständigt program samt abstracts.

AUGUSTI

Konsert med Lundaljud på skissernas museum
Den 25:e resp 26:e augusti kl 16.00 resp kl 19.00 framförs Sonoris Lundensis på Skissernas museum. Det är ett elektroniskt verk skapat av tonsättaren Kent Olofsson byggt på typiska och autentiska Lundaljud. 

JUNI

EN SKÖN SOMMAR I GODA LJUDMILJÖER önskar Ljudmiljöcentrum med en tänkvärd ny skrift att läsa i hängmattan: LJUD OCH TYSTNAD FÖR SINNE OCH SJÄL - betydelser av ljud och tystnad för själslig och mental rekreation (Rapport nr 7) Se länk "Skriftserie" t.v. 

omslag 

MAJ

NYTT NYHETSBREV 25 maj!  

APRIL           

Ljudmedvetandedagen - The International Noise Awareness Day 29/4 2009 Läs mer här!

noiseawarenessday

Kommande Arrangemang

Ljudmiljöcentrum planerar ett större tvärvetenskapligt forskarsymposium i samarrangemang med Svenska Akustiska Sällskapet och Ecophon att äga rum efter sommaren. Tema: Talarhälsa, inlärning och akustik. Plats Segerfalkssalen BMC. Tid: fredagen den 18 september 9:30 - 16.00. Symposiet planeras för både för- och eftermiddagen, så pricka för dagen i almanackan. Mera info och tider kommer snart!

Senare under hösten förbereds ytterligare ett spännande symposium. Denna gång i samarbete med SLU Alnarp om ljudlandskap och hälsa.  

 

Nyhetsbrev - OBS! NYTT!

Nyhetsbrev nr 8 Maj 2009

Nyhetsbrev nr 7 Mars 2009

Nyhetsbrev nr 6 December 2008

  

Aktuell publikation November 2008:

Sounds of History.

 

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet inrättades i mars 2005. Centret är det första i sitt slag, såväl nationellt som internationellt. Dess uppgift är att studera ljudet som fenomen, ljudvärldar och ljudmiljöer ur ett mång- och tvärvetenskapligt perspektiv. Det är ett gemensamt organ för hela universitet för utbildning och forskning samt samverkan med samhället i stort i frågor som rör ljud och ljudmiljöer.


Centret medverkar i ett antal tvärvetenskapliga forskningsprojekt i kontakter med närliggande discipliner, näringsliv och andra samarbetspartner. Läs om dessa under Projekt t.v.

En tvärvetenskaplig seminarieserie påbörjad 2006 med seminarier och symposier runt olika ljud- och ljudmiljöteman fortsätter under 2008 och 2009, liksom centrets skriftserie. Se mer under Aktuellt och ladda hem centrets skriftliga material via länken Skriftserie t.v. En länklista med relevanta ljudmiljölänkar finns under "Relaterade länkar".

 

Hösten 2008

Hösten 2008: Symposium nr 2 ägde rum den 28 november. Temat var "Ljud och tystnad för sinne och själ - betydelser av ljud och tystnad för mental och själslig rekreation. Se"Aktuellt" för bilder från symposiet samt artikel i Sydsvenskan 29/11 08. Dessförrinnan den 24/10 genomfördes symposiet "Vad är ljuddesign?" med medverkande forskare från bla Chalmers och Konstfack.

 

Centret medverkade tidigare under hösten även vid Qday - Signs of Tomorrow den 18 september samt vid Hörselskadades dag den 18 oktober och vid Handikappforskningens dag den 26 november. - allt medan idog forskning pågår i diverse forskningsprojekt - förstås!

1


Tillbaka

Sidansvarig: Frans Mossberg
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Ljudmiljöcentrum

Uppdaterad: 2014-11-11

Relaterad information

In ENGLISH

Kontaktinformation

Frans Mossberg
Koordinator/producent

Tel:
046-2220946
070-7711085

E-post:
projektledare@ljudcentrum.lu.se 

Aktuella rapporter om ljudmiljöforskning

Här finns länkar till aktuella rapporter om ljudmiljöforskning

Care for Sound (publ mars 2014) Texter av Kerstin Persson Waye, Johannes van der Berg, Töres Theorell, Per Thorgaard, Patrik Grahn samt Maria Quinn. Kan även beställas i tryck från Ljudmiljöcentrum.

Eja Pedersen, Miljöpsykologi, Avdelningen för arkitektur och byggd miljö, Lunds universitet, 2012 Rapport, Mycket störande eller inget att bry sig om, Upplevelser av buller, ljus, lukt och vibrationer som tränger in i bostaden.

LCF
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00