Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Stimulansmedel för projektansökan - utlysning 2017

LJUDMILJÖCENTRUM VID LUNDS UNIVERSITET UTLYSER STIMULANSMEDEL FÖR LJUDMILJÖFORSKNING

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet utlyser stimulansmedel med inriktning mot tvärvetenskapliga projektansökningar om ljudmiljö samt fakultetsövergripande samarbetsprojekt om ljudmiljö mellan HT och annan fakultet

Styrelsen för Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet har beslutat att utlysa stimulans­medel för forskare med anknytning till Lunds universitet för att initiera tvärvetenskapliga ljudmiljörelaterade forskningsprojekt. Projekten kan antingen ha en inriktning mot tvärvetenskapliga projekt i stort, men samarbetsprojekt som inkluderar representanter från minst två fakulteter varav den ena skall vara HT-fakulteten, kommer i år att prioriteras. Bidragen syftar till att möjliggöra för forskare att arbeta med en projektansökan till finansiär under en begränsad tid. Det utlysta beloppet uppgår till 50.000 kr per ansökan och kommer att utbetalas som ett engångsbelopp till huvudsökandes institution mot kvittering av inlämnad ansökan. Medlen kan utkvitteras under hela 2017 samt under våren 2018. Högst fem ansökningar beviljas i denna ansökningsomgång och högst en till varje sökande. De forskargrupper som beviljats stimulansmedel förväntas arrangera ett seminarium som handlar om projektet inom ett år efter utbetalning av medlen. Forskningsområdet är ljudmiljö och projekt av fler-/tvärvetenskaplig och innovativ karaktär prioriteras. Utlysningen öppnar den 1 april och stänger den 1 maj 2017.

Ljudmiljöcentrum är en centrumbildning som inrättades av Rektor 2005 och som har till uppgift att studera ljud som fenomen samt ljudvärldar och ljudmiljöer i fler- och tvärvetenskapliga perspektiv. Dess övergripande uppgift är att vara ett univers­i­­tets­­gemensamt organ för utbildning och forskning samt samverkan med det om­giv­ande samhället i frågor rörande ljud och ljudmiljöer. Behörig att söka är forsk­are som innehar doktorsexamen och som har anknytning till Lunds universitet.

Ansökan ska innehålla: Kortfattad projektbeskrivning om cirka en halv A4 sida. Uppgifter om medverkande forskare (CV) samt vid vilken institution den sökande önskar förlägga sitt projekt bifogas. Särskild blankett för ansökan finns ej. Ansökningarna bereds av en arbetsgrupp inom styrelsen för Ljudmiljö­centrum som också fattar beslut. Ansökan ska insändas dels elektroniskt i pdf-format, dels i ett exemplar i pappersform, undertecknat av huvudsökanden samt prefekt för berörd institution.

 

Ansökan ställs till Ljudmiljöcentrum, genom föreståndaren fil.dr. Frans Mossberg,

Institutionen för kulturvetenskaper, Box 192, 223 62 Lund,

e-post: frans [dot] mossberg [at] kultur [dot] lu [dot] se, senast 1/5 2017.

För ytterligare information kontakta Frans Mossberg, 046-2220946, 0707-711085, frans [dot] mossberg [at] kultur [dot] lu [dot] se

 

För ytterligare information kontakta styrelsens föreståndare Frans Mossberg, 046-2220946, 0707-711085, frans [dot] mossberg [at] kultur [dot] lu [dot] se

 

Ulysningstext i pdf-format

 

lmc logga
lmc logga

 


 

 

Sidansvarig:

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet
Institutionen för Kulturvetenskaper
Helgonavägen 3, 223 62 Lund

Postadress:
Ljudmiljöcentrum
Box 192
223 62 Lund