Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Stöd till tvärvetenskapligt seminarium om ljudmiljö

LJUDMILJÖCENTRUM VID LUNDS UNIVERSITET UTLYSER FORSKNINGSBIDRAG

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet utlyser stöd för tvärvetenskapliga seminarier om ljudmiljö

Sista ansökningsdag 15/10 2015

För att stimulera till nytänkande tvärvetenskaplig forskning om ljudmiljö har styrelsen för Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet har beslutat att utlysa medel för instituioner och forskare med anknytning till Lunds universitet för att arrangera ett eller flera tvärvetenskapliga seminarier om ljudmiljö. Val av tematik och föreläsare görs av den sökande.  Ljudmiljöcentrums styrelse kan vid behov kontaktas för konsultation.

Det utlysta beloppet uppgår till 30.000 kr (brutto) per ansökan och kommer att utbetalas mot skriftligen dokumenterade uppgifter på dag, lokal och föreläsare.

Stödet avser att täcka kostnader för lokal, förplägnad samt kostnader och ev. föreläsararvode. Högst fem ansökningar kan beviljas hösten 2015. Sista ansökningsdag är den 15 oktober 2015. Beslut kan förväntas inom kort efter detta.


Ljudmiljöcentrum är en centrumbildning som inrättades av Rektor 2005 och som har till uppgift att studera ljud och ljudmiljöer i fler- och tvärvetenskapliga perspektiv. Dess övergripande uppgift är att vara ett universitetsgemensamt organ för utbildning och forskning samt samverkan med det omgivande samhället i frågor rörande ljud och ljudmiljöer.

Behörig att söka är forskare som innehar doktorsexamen och som har anknytning till Lunds universitet. För att komma ifråga för de utlysta stimulansmedlen krävs att en projektskiss insänds till Ljudmiljöcentrums kansli enligt nedanstående
anvisningar. Denna ska innehålla: Kortfattad projektbeskrivning om högst en halv A4 sida inklusive angivande av projektets relevans för området. Uppgifter om projektledare, medverkande forskare, institution där den sökande önskar förlägga sitt projekt samt var ansökan skall skickas. 

Sista datum för inlämnande av projektskiss är den 15 oktober 2015. Beslut kan normalt förväntas inom en vecka efter detta. Särskild blankett för ansökan finns ej. Ansökningarna bereds av en arbetsgrupp inom styrelsen för Ljudmiljöcentrum som också fattar beslut. Beviljade medel betalas ut som ett engångsbelopp á 50.000 brutto.

Ansökan ska insändas dels elektroniskt i pdf-format, dels i ett exemplar i pappersform, undertecknat av huvudsökanden samt prefekten för berörd institution. Ansökan ställs till föreståndaren för Ljudmiljöcentrum, fil.dr. Frans Mossberg, 
Institutionen för kulturvetenskaper, Box 192, 223 62 Lund, 046-2220946, 0707711085
e-post: frans [dot] mossberg [at] kultur [dot] lu [dot] sesenast den 15-10-2015.

lmc logga
lmc logga

 


 

 

Sidansvarig:

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet
Institutionen för Kulturvetenskaper
Helgonavägen 3, 223 62 Lund

Postadress:
Ljudmiljöcentrum
Box 192
223 62 Lund