Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Publikationer

Publikationer och media från Ljudmiljöcentrum
Skriftserie
 Ljudmiljöcentrums publikationer publiceras i en skriftserie. Publicerade arbeten är bland annat förstudien "Lyssnande Lund", seminarievolymer och forskningsrapporter. Information om publikationer, utgivning och beställning presenteras löpande på denna plats. 

Texterna i rapportserien är tillkomna i samband med tvärvetenskapliga seminarier arrangerade av centret runt frågor om ljud och ljudmiljöer i vårt samhälle. Dessa kan laddas ned från centrets webbsida och dessutom köpas i tryckta utgåvor direkt från centret eller från kansli HT http://www.ht.lu.se/serie/ljud.  

PC: Högerklicka nedan och markera "spara mål" för att ladda ner filen (pdf) 


Bo i Ro - om boende, buller och hälsa (Rapport nr 15, publicerad 2016) Full text

omslag bo

Bo i Ro

Texter från ett tvärvetenskapligt symposium om bostäder, buller och hälsa arrangerat av Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet i Läkaresällskapets hus i Stockholm den 20 oktober 2015

Sveriges regering fattade den 9 april 2015 beslut om en ny förordning med bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser i närheten av  bostäder. Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader gäller sedan den 1 juni 2015. I denna förordning finns förändrade riktvärden för bullerexponering vid bostader som tillåter mer betydligt buller än tidigare, något som från många håll kritiserats för att medföra hälsorisker. Ljudmiljöcentrums målsättning med symposiet Bo i Ro har varit lyfta fram den senaste forskningen om hälsa och buller, synliggöra förändringarna i bullerförordning som kan få konsekvenser vad gäller hälsa och välbefinnande för stora delar av befolkningen samt diskutera strategier för framtida folkhälsa, boende och bullerhantering. 

I denna skrift presenteras några av bidragen. Symposiet arrangerades av Ljudmiljöcentrum i samarbete med arbets- och miljömedicin i Lund och riktade sig särskilt till intresserade forskare, politiker och beslutsfattare. Medverkande: Barbro Westerholm, Magnus Lindqvist, dag Glebe, Erik Skärbäck, Mette Sörensen, Kerstin Person Waye. Förord av Maria Albin.


Ord om Ljud - Skriftställare om ljud och ljudmiljöer (Rapport nr 14, publicerad 2015) Full text

ny rapport

Hur förvandlas eller tolkas ett medium av ett annat? Tanken blir ljud i tal och skrift, men kan tanken i sig sägas vara ljud? Tänker vi i form av föreställda ljud, fast ingen hör dem utom vår egen perception, vad den nu är? 

Ljud definierat i akustikens värld som vibrationer frekvenser och amplituder, behandlas annorlunda av humanisten såsom upplevelser av betydelser, och som ett meningsskapande som oupphörligen konstrueras vidare och nytolkas.

Något som skiljer texterna i denna samling sprungna ur  humaniora från rent naturvetenskapliga studier är att de behandlar subjektiva upplevelser av ljudmiljöer och i många fall hur dessa relaterar till idémässiga och kulturella sammanhang. 

Så vad kan det innebära att skriva om ljud och ljudmiljöer? Skriftställaren, akustikern, musikforskaren, litteraturvetaren, journalisten måste alla brottas med uppgiften att skriva om ljud. Hur många tar del av varandras arbeten överhuvudtaget? Ljudmiljöcentrum samar i denna volym ett antal skriftställares tankar om ord om ljud.

 

Medverkande: Andes Mildner, Johan Stenström, Annika J Lindskog, Louise Wassdahl, Mikael Strömberg och Ola Stockfelt.

Förord av Mats Arvidsson


Sound, Safety & Society (Rapport nr 13, publicerad 2015) Full text

Safety

Sustainability, resilience and safety are features of society that are more affected by the sound environment than is generally acknowledged, even though other environmental threats may appear more prominent. However, when noise levels reach the limits of sustainability in society, resilience to destructive processes of many kinds will be challenged. 

These and connected topica are adressed in the report from an interdisciplinary symposium held in 2014 by The Sound Environment Centre in collaboration with the Centre of Societal Resilience at Lund University. For the symposium Sound, Safety & Society, a number of researchers gathered to discuss aspects of safety, security and sustainability with regards to the sound environment. Presented research at the symposium as well as subsequent discussions stressed the importance of beneficial sound environments not only for health and wellbeing, but also for various security systems to work satisfactorily.

Contents: Tor Kihlman, Environmental Noise Policy - a complex problem with a slow progress, Per Becker, Safety and sustainability in changing soundscapes, Daniel Nilsson, Design of fire alarms - Selecting appropriate sounds and messages to promote fast evacuation, Theo Bodin, Annoyance, Sleep and Concentration Problems due to Combined Traffic Noise and The Benefit of a Quiet Side, Greg Watts, Towards designing tranquil and sustainable environments in the city.


    

Care for Sound

(Rapport nr 12, publicerad 2012)

carecover

En skrift symposiet Care for Sound om ljudmiljöer i vården med rapporter av Kerstin Persson Waye, Johannes van der Berg, Patrik Grahn, Töres Theorell, Per Thorgaard och Maria Quinn.

Ladda ner boken som pdf här.


Buller i Blåsväder

(Rapport nr 11, publicerad september 2011) 

    Vind bookGösta Bluhm, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet: Ljudstress, vindkraft och hälsa, Eja Pedersen, Halmstad Högskola & Lunds universitet: Närboendes upplevelser av ljud från vindkraftverk,Stefan Larsson, rättssociologi, Lunds universitet: Vindkraftsutbyggnaden – vem bestämmer och baserat på vilken kunskap? Erik Skärbäck, avdelningen för landskapsarkitektur SLU, Alnarp: Hur mycket vindkraft tål det svenska landskapet? Christian Sejer Pedersen, Henrik Møller, Steffen Pedersen. Akustik, Aalborg Universitet, Danmark: En analyse av lavfrekvent støy fra store vindmøllor, Bertil Persson,tekn. Dr, docent i byggnadsmaterial, Bara:Skyddsavstånd till bostad vid bulleremission från vindkraftverk. 94s.  Läs inlaga här.

 

Speakers Comfort

(Rapport nr 10, publicerad juli 2011) 

    lärosal småskola

Rapporten från det av Jonas Brunskog ledda AFA-finansierade forskningsprojektet "Speakers Comfort" finns nu att ladda ner som fulltext pdf-fil här "Final report of the project Speakers Comfort and voice disorders in classrooms. Projektet har undersökt röstproblem hos lärare och sambanden med akustik i undervisningslokaler. Projektgruppen består av Jonas Brunskog (projektledare, Teknisk Akustik, DTU Danmark), Viveka Lyberg Åhlander & professor Anders Löfqvist (logopedi, foniatri och audiologi) , David Pelegrín Garcia (phD, Teknisk Akustik, DTU, Danmark) och Roland Rydell (överläk. foniatri och laryngologi). Rapporten i sin helhet består av en sammanställd rapport och ett appendix om 14 papers. 194s. Läs här. Se komplett innehållsförteckning

 

Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad

(Rapport nr 9, publicerad maj 2011) 

           alnarp skog

Ladda ner pdf på inlagan här!

Texter av Björn Hellström, Gunnar Cerwén, Patrik Grahn, Peter Währborg, Jacob Kreutzfeldt, Jonas Björk, Jonathan Stoltz m.fl. Förord av Erik Skärbäck

 

 

       

Sound, mind and emotion Rapport nr 8 (seminarier 1 jan, 11 april resp 25 maj 2008) Innehåll: Patrik JuslinSound of music - Seven ways in which the brain can evoke emotions from soundsUlf RosenhallAuditory problems - not only an issue of impaired hearingSören Nielzén, Olle Olsson, Johan Källstrand & Sara NehlstedtThe role of psychoacoustics for the research on neuro-psychiatric states - Theoretical basis of the S-Detect methodGerhard AnderssonTinnitus and Hypersensititvity to SoundsKerstin Persson - Waye: "It sounds like a buzzing wasp in my head" - children's perspective of the sound environment in pre-schoolsBjörn Lyxell, Erik Borg & Inga-Stina OlssonCognitive skills and perceived effort in active and passive listening in a naturalistic sound environmentÅke IwarSound, Catastrophy and TraumaKerstin Bergh JohannessonSounds as triggers - How traumatic memories can be processed by Eye Movement Desensitization and Reprocessing.  138s. 

        kropp och själ

Rapport nr 7 Ljud och tystnad för sinne och själ - om betydelser av ljud och tystnad för själslig och mental rekreation (seminarium 28 november 2008) Innehåll: Henrik Karlsson: Om tystnaden får tala, Owe Wikström: Vad tyst det blev!, Håkan Svenbro: Meditation över tystnad, Antoon Geels: Tystnadens röst och själens musik

history book

Rapport nr 6 Sounds of History (seminarium 27 oktober 2007) Innehåll: Cajsa S.Lund Prehistoric Soundscapes in Scandinavia, Jens Holger Rindel Roman Theatres and their acoustics, Charlotte Hagström Sounds now and then, Jonas Brunskog Building acoustics in old houses  

Rapport nr 5  Ljud och inlärning (seminarium den 27 april 2007). Innehåll: Sven Strömqvist: Ljud och inlärning, Staffan Hygge: Om ljud och inlärning, Jessica K Ljungberg: Effekter av arbetsplatsens auditiva varningssignaler på kognitiv prestation och subjektiv upplevelse, Magne Sjöström: Anpassning i praktiken för elever med hörselnedsättning - en utvärdering av hinder och möjligheter, Barn i Bullerbyn, Pär Axelsson: Bullret bort!

Rapport nr 4  Skadliga ljud (seminarium den 20 oktober 2006). Innehåll: Stig Arlinger: Hörselskador - hur uppstår de och hur kan man förebygga?, Kim Kähäri: Akustikprojektet i Göteborg, Per Hiselius: Objekt i öronen - möjligheter och faror 

Rapport nr 3  Operativa ljud (seminariun den 22 september 2006). Innehåll: Pernilla Ulvengren: Naturliga varningsljud i människa-maskinsystem, Marcus Sanchez Svensson: När ljud pockar på uppmärksamhet, Petter Alexandersson & Konrad Tollmar: Operational Sounds - The factory soundscape as carrier of information, Dan Gärdenfors: Playing with auditory Interfaces, Kirsten Rassmus-Gröhn: Icke-visuella audio-haptiska datorgränssnitt

Rapport nr 2  Förföriska ljud (seminarium den 27 januari 2006). Innehåll: Kristine Jörgensen: Musikk og lyd i dataspill, Adam Arvidsson: Operationella ljud, medievetenskapliga perspektiv, Ulf Tureson:Kommusikation, Mikael Strömberg: Ljud och manipulation.

Rapport nr 1  Buller och hälsa (seminarium den 13 januari 2006). Innehåll: Maria Albin, Jonas Ardö, Jonas Björk: Tågbuller och hälsa i Skåne, Tor Kihlman: Samhällsbuller ett tekniskt och samhällspolitiskt problem, Erik Skärbäck Svagheter i nuvarande bullerhantering.

Henrik Karlsson Lyssnande Lund - Förstudie om ett tvärvetenskapligt ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet  

Henrik Karlsson red. Manifest för en bättre ljudmiljö  Kungliga Musikaliska Akademien 1995 (nyproduktion & rekonstruktion: LLL)

Sidansvarig:

rollup

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet
Institutionen för Kulturvetenskaper
Helgonavägen 3, 223 62 Lund

Postadress:
Ljudmiljöcentrum
Box 192
223 62 Lund