Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Aktiviteter

Läs nedan om Ljudmiljöcentrums uppskattade symposieserie över olika ljudmiljöteman dit forskare och intresserade från olika discipliner bjuds in att tala och mötas.

2017


26 september

tyst omr

Tysta områden i Sverige, tvärvetenskapligt symposium 26/8 2017 i LUX aula, Helgonav 3 Lund.

Medverkande: Ulf Bohman, Guide till Tystnaden, Stockholm stad, Magnus Lindqvist, Boverket, Östen Axelsson, psykologiska institutionen, Sthlm, Cristian Sjövind, enhetschef hållbar utveckling, miljöförvaltningen Malmö stad, AnnaMaria Pålsdottir, SLU, Alnarp, Karin Meyer, miljöutredare, Gbg, Tore Mauseth, Oslo kommune, Ulf Winther, Norsk forening mot støy, Gunnar Cerwén, SLU, Alnarp, Andreas Novak, WSP. Moderator: Erik Skärbäck, SLU, Alnarp.

Föranmälan per E-post till projektledare [at] ljudcentrum [dot] lu [dot] se. Märk ämnesrad ”26 sept”. LÄS MER


19 maj   9:15 - 12:30, Segerfalksalen, BMC, Lund

se men inte

Inbjudan: HÖRA MEN INTE SE - SE MEN INTE HÖRA

LJUDMILJÖNBETYDELSE FÖR SYN- OCH HÖRSELSKADADE

Ett tvärvetenskapligt symposium

 

Medverkande:

Mats E Nilsson professor i psykologi, sthlm universitet

Sara Backström Lindeberg, rapportförfattare och rådgivare,

Ann-Charlotte Larson, specialpedagogiska skolmyndigheten

Anders Jönsson, civ. ing. - teknisk audiologi

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet arrangerar den 19 maj ett symposium om ljudmiljöns betydelse för syn- och hörselskadade. Sara Backström Lindeberg och Ann-Charlotte Larson är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten i frågor som rör blinda och synskdade och har publicerat en forsknings- och utvecklingsrapport som presenterades i maj förra året.

De kommer att berätta om hur det är att vara helt blind och orientera sig med hjälp av enbart ljud, i en föreläsning som varvas med praktiska övningar där deltagarna får prova på att använda ljud utan att se.

Mats E Nilsson är professor i psykologi vid Stockholms universitet och driver ett speciellt forskningsprojekt om ekolokalisering ”Ecolocalisation of visually handicapped people” – om förmågan att orientera sig med hjälp av ljud – en förmåga som finns hos både människor och djur. Han har även lång erfarenhet av forskning om ljudmiljö och hälsa. Synsvaga och blinda har mycket gemensamt med hörselskadade i sina behov av funktionella ljudmiljöer och detta kommer att belysas av audiologen Anders Jönsson vid LU som kommer att tala om frågeställningar om ljudmiljöer och hörselnedsättning.

 

Lokal: Segerfalksalen, BMC, Lund 9:15 – 12:30. Hörslinga finns

Föranmälan per epost till projektledare [at] ljudcentrum [dot] lu [dot] se. Märk ämnesraden ”19 maj”

Symposiet är kostnadsfritt och Ljudmiljöcentrum bjuder på fika!         Alla välkomna!!

Pressrelease


10 mars, kl 12.40-16.45, Alnarpsgården, SLU, Alnarp

Grönska och ljudkvalitet
i närmiljön
– Hårda fakta för mjuka värden

Symposium på Alnarp i samarbete mellan Ljudmiljöcentrum Lund och SLU Alnarp om ljud- och grönkvaliteters betydelse för stress/välbefinnande och arbetskvalitet.
Pågående forskning och metodutveckling för trädgårdsrehabilitering och restorativa kvaliteter på kunskapsintensiva arbetsplatser (Skilled workplaces).
Utredare från miljödepartementet informerar från purfärsk utredning för införande av ekologisk kompensation i svensk lagstiftning. Läs mer


17 mars kl 9:00 - 16:00 Belfragesalen, BMC, Lund

CHILD & NOISE – an Interdisciplinary Symposium How does the child experience sound environment?

International nterdisciplinary symposium aimed at shedding light on how the sound environment may affect the child, spanning from the prenatal stage to the young person enjoying loud music. We too seldom ask how the child him/herself perceives the sound environment. Info & programme , abstracts


 


 

2016

ljudlandskap

INBJUDAN TILL SYMPOSIUM den 27 maj

Hörsalen i LUX i Lund

 

 

Musik och Ljudlandskap

Föranmälan per epost till "projektledare [at] ljudcentrum [dot] lu [dot] se" märk ämnesraden "27/5". Ljudmiljöcentrum bjuder på fika! Alla intresserade välkomna!

 

MEDVERKANDE:

Gunnar Jinmei Linder - Om Shakuhachi

Gunnar Linder har en kandidatexamen i filosofi och japanologi från Göteborgs universitet, en master-examen som shakuhachi-solist från Tokyo National University of the Arts, och en doktorsexamen i japanologi från Stockholms universitet. Han har varit verksam i Japan som solist på den japanska bambuflöjten shakuhachi, och bott i Japan större delen av tiden mellan 1985 och 2005, då han återvänt till Sverige. Han jobbar i dag som lektor i japanska vid Stockholms universitet, samt är verksam som shakuhachi-musiker. Han undervisar och uppträder flitigt i EuropaHemsida om forskning  Hemsida om Shakuhachi

______________________

Annika J Lindskog - Vaughan Williams, havet och ljudlandskapet

Annika J Lindskog undervisar i svenska i The UCL Department of Scandinavian Studies och hennes forskning har primärt koncentrerat sig på kulturella studier, i synnerhet på landskap och musik både separat och i kombination såsom kulturella och samhällsliga och eller ideologiska aktörer. Hon har skrivit om kompositörerna Petersson-Berger och Frederick Delius samt på senare tid även forskat om Vaughan Williams och havslandskapet och havets roll i Brittisk idevärld.  Annika J Lindskogs artikel om tonsättaren Petersson-Berger i STM-online

______________________

Malin Hülphers - ett musikaliskt porträtt av Ånge kommun                                               Frilansande Kompositör och librettist. Gör sedan några år återkommande kompositionsprojekt i Västernorrland där hon f.n. är länskompositör. I övrigt har hon beställningsuppdrag över hela landet, ofta i facket musikdramatik. Jobbar brett vad gäller genre. Exempel på bredd är: Stycke för fiolspelman och stråkorkester, Koreografiskt verk för storband och dansensemble, Operamusikal m.m. Malin Hülphers kommer att berätta om och spela upp "Västra Medelpad". Ett stycke för kammarorkester skrivet som ett musikaliskt porträtt av Ånge kommun. Malin Hülphers hemsida 

______________________

Jonas Palm - Soundwalks in urban landscapes - Electronica Promenades in Uppsala

Jonas Palm började experimentera med synthar 1976, gav ut de experimentella skivorna Ze wörmnest 1980 och uppföljaren De-compositions, som spelades in 1981 men utgavs först 2011. JP arbetade under ett drygt decennium med radioteater tillsammans med regissören Peo Grape, bl.a. gjorde JP ljudmusik (JPs beskriv-ning av sin musik) till Norrskenets glömska som fick Nordiska radioteaterpriset 1993. JP har gjort ett stort projekt 2014 med kör, Via Crusis, framfört två gånger i kyrkor i Uppsala. JP arbetar med elektronik, ljudinspelningar och bearbetningar för att skapa en musiksfär där de vardagliga ljudens uppblandning med elekt-roniska ljud skapar en ljudmiljö som blir till musik.

_______________________

 

Kent Olofsson - Ljudlandskap som kompositoriskt begrepp

Kent Olofsson har en omfattande produktion och är flitigt framförd även internationellt och han har tilldelats en rad kompositionspriser. De senaste åren har hans arbete varit fokuserat på experimentella musikdramatiska verk.

Olofsson är adjunkt vid Musikhögskolan i Malmö och doktorand vid Musikhögskolan i Stockholm. Avhandlingen, undersöker och utvecklar metoder för musikalisk komposition inom samtida scenkonst. Olofsson har i sitt arbete använt R. Murray Schafers idéer om ljudlandskap inom flera olika områden. 

Ett verk som bygger nästan uteslutande på ljudmiljöer är det elektroakustiska stycket Sonoris Lundensis, ett verk som är komponerat med ljud, musik och ljudmiljöer från Lund. 

__________________________Mats Arvidson - Idehistoriska perspektiv på musikalisk modernism och ljudlandskapFil. dr. i musikvetenskap och universitetslektor i intermediala studier (med särskild inriktning mot musik). Han disputerade år 2007 vid Göteborgs universitet på en avhandling om svensk konstmusik under efterkrigstiden med särskilt fokus på estetiska och sociala aspekter. Efter avhandlingen har han forskat om hur musik förhåller sig till andra konstarter (poesi, litteratur, bildkonst, film, etc.) och medieformer (reklamfilm, skivomslag). I sin senaste monografi, "An Imaginary Musical Road Movie" (2016) ägnar han sig åt att studera just dessa aspekter - jazzmusikern och kompositören Brad Mehldaus verk "Highway Rider" (2010) med fokus på meningsskapande, semiotik och narrativitet. 

__________________________

Gunnar Cerwén - Platsspecifik ljudkonst                                                                            Gunnar Cerwén är landskapsarkitekt och doktorand vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. I sin avhandling utforskar han ”det osedda” inom landskapsarkitekturen, och olika sensoriska upplevelser i utemiljö, och framförallt ljudets roll. Cerwéns intresseområden är ljud och övriga sinnesupplevelser, atmosfär, återhämtning, rumslighetsaspekter, form och gestaltning. Han har bland annat undersökt hur den platsspecifika ljudkonsten kan användas för att öka vår förståelse för ljud i det urbana rummet. Vad händer egentligen när ljud möter plats? Vi får lyssna på internationella exempel på platsspecifik ljudkonst och bland annat höra hur en motorvägsorgel och ett flygande tefat låter.


_______________________

Seminarium, måndag 30 maj 2016

 

 

Delaktighet och tillgänglighet 

i våra vanligaste ljudmiljöer

Ett flervetenskapligt forskningsseminarium - under seminariet presenteras och diskuteras aktuell forskning om ljud, ljudmiljöer, dövhet, hörselnedsättning och delaktighet. En kommande flervetenskaplig antologi om ljudmiljöer presenteras. LÄS MER

Tid och plats: 30 maj 12.45-17.30, LUX Helgonavägen 3 Lund, lokal C121. Kontakt, info & anmälan: kristofer [dot] hansson [at] kultur [dot] lu [dot] se

13.00-13.05: Inledning: Hanna Egard & Kristofer Hansson

13.10-13.25: Det fungerar ju så bra!  Ingela Holmström, Avdelningen för teckenspråk och svenska som 2:a språk för döva, Stockholms universitet

13.30-13.45: Ljudmiljön i öppna kontorslandskapPer Germundsson, Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola

13.50-14.05: Vara av eller på? Åsa Alftberg, Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola

14.10-14.25: Att kontrollera ljudRobert Willim, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet

14.40-15.25: Annerledeshet som ressursPer Koren Solvang, professor, Högskolan i Oslo och Akershus

15.30-15.45: Rumsliga möjligheter och begränsningarElisabet Apelmo, Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola

15.50-16.05: Migranters delaktighetIngrid Runesson, Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola

16.20-16.35: Delaktighet, tillgänglighet och mediering av aktörskapHanna Egard, Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola

16.40-16.55: Delaktighet och habiliteringKristofer Hansson, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet

17.00-17.30: Avslutande panel med frågestund till forskarna

Kontakt, info & anmälan: kristofer [dot] hansson [at] kultur [dot] lu [dot] se 

Detta seminarium arrangeras i samarbete mellan Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet, Harec och forskningsnoden Medicinsk humaniora vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Syftet är att stimulera till nytänkande flervetenskaplig forskning om ljudmiljöer. Forskargruppen Critical studies in (dis)ability & illness (tidigare HumLjud) har koncentrerat sig på att bygga upp en tvärvetenskaplig humanistisk miljö med forskningsfokus på handikappvetenskapliga perspektiv på ljudmiljöer. I forskargruppen ingår forskare från etnologi, historia och sociologi.


 


DOKUMENTATION20 oktober 2015

Bo i Ro - Bygg i Buller (går det?) - Ett symposium om boende, buller och hälsa

Plats: Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm

Tid: 9 - 15 den 20 oktober 2015

PROGRAMBLAD

 

DOKUMENTATION

(Powerpoint-presentationer

Videoklipp

Avslutningsdiskussionens slutord - transkription)

 

boiro
boiro

Bygga i buller för att bo i ro - går det?

 

Sveriges Regering fattade den 9 april 2015 beslut om en ny förordning med bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader träder i kraft den 1 juni 2015. I denna förordning finns förändrade riktvärden för bullerexponering vid bostader som tillåter mer betydligt buller än tidigare något som från många håll kritiserats för att medföra hälsorisker. 

 

Ljudmiljöcentrum vill med symposiet Bo i Ro lyfta fram den senaste forskningen om hälsa och buller, synliggöra förändringar i bullerförordning och lagtext som kan få konsekvenser vad gäller hälsa och välbefinnande för många samt diskutera strategier för framtida folkhälsa, boende & bullerhantering. 

 

Symposiet är öppet för alla, men vänder sig i första hand till intresserade forskare, politiker och beslutsfattare. Det vill åstadkomma en forskningsbaserad diskussion om hälsokonsekvenser av aktuella förändringar i svensk bullerlagstiftning.

 

Medverkande:

Barbro Westerholm, Riksdagsledamot (FP)         

Göran Pershagen                   

Professor, Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, Sthlm             

Mette Sörensen

forskare, Dansk cancerinstitut, Köpenhamn    

Kerstin Persson Waye 

Professor, Arbets- och miljömedicin, Gbg

Staffan Hygge             

Professor, Miljöpsykologi, Gävle                     

Mats E Nilsson                 

Professor Psykologi, Stockholms Universitet                -     

Andrea Hjärne Dalhammar            

Stadsjurist, Malmö                                                             

Dag Glebe              

Forskningsledare SP, Sv. Tekn. Forskn. inst.

Magnus Lindqvist, 

Utredare, Regeringskansliet, Boverket

Erik Skärbäck                

Professor landskapsplanering, SLU, Alnarp                

Mikael Ögren          

Akustiker, miljömedicin, Sahlgrenska, Gbg     

 


5 december 2014

ORD om Ljud - Författare och skriftställare om ljudmiljöer den 5 december- Hörsalen, nb, LUX,

Tvärvetenskapligt symposium med Anders Mildner, Johan Stenström m.fl. Vad innebär det att beskriva, förmedla och berätta om ljud? Litteratur berättar om människors upplevelser av sig själva, sina sinnesintryck och världen, men hur skildras ljud i olika tider och sammanhang? Läs mer och anmäl dig till symposiet som är öppet för alla.

ord om ljud bild
Ord om ljud

28 / 4 2014

Sound and safety town

 

Tvärvetenskpligt symposium 28/4: "Sound, Safety & Society" i samarbete med Centre for Societal Resilience, LUinformation

"Safety, sustainablility and resillience requires open minds and ears to hear what is happening before it´s happening"

An international interdisciplinary symposium aiming at highlighting problems of societal noise and sound exposure and at discussing possiblities and threats in dealing with a development that might pose serious threats to public health, safety and sustainability of society. Read abstracts & updated program.


sjukhus stress

 

17 Oktober 2013 Care for Sound

AKTUELLT: Under "hörselveckan" 14 - 18:e oktober händer mycket som rör Ljudmiljöcentrum. Centret arrangerar ett tvärvetenskapligt symposium den 17:e oktober om ljudmiljö och läkedom i vården. Det kommer att vara engelskspråkigt och rubriken är Care for Sound - an Interdisciplinary Symposium on Sound Environment, Healing and Healthcare. En speciell webbsida tillägnad symposiet Care for Soundsom kommer att innehålla aktuellt program samt annat material från och runt symposiet är nu tillgänglig på URL: www.careforsound.com.

Care for Sound föregås av ett heldagsseminarium den 15/10 arrangerat av The Sound & Vibration Laboratory vid Teknisk Akustik på LTH. Läs programmet här till Renewable energy - environmental impact, noise and vibrations. 

Den 16/10 följer ett arrangemang av HRF Hörselskadades riksförbund i Lund med föreläsningar i Blocket på sjukhuset av bl.a. överläkaren och audiologen Jan Grenner. Dessutom kommer hörselundersökningar att erbjudas gratis under veckan.

 

 

         A week of Sound & Hearing in Lund 14th - 18th october: A key symposium on sound environment, healing and healthcare "Care for Sound" takes place the 17th october. 

special website dedicated to the symposium that will host the program as well as various future material from Care for Sound is now available on the web at www.careforsound.com 

More seminars and events will be offered in different places in Lund during "The Week of Hearing" 14th - 18th october as well as exhibitions and free hearing tests! Tuesday the 15/10 The Sound & Vibration Labat Technical Acoustics at LTH will offer a whole day seminar on Renewable energy - environmental impact, noise and vibrations. Wednesday 16/10 HRF Hörselskadades riksförbund i Lund ( League for the hard of hearing) is arranging lectures at the hospital in Lund together with PIL (Patients for Learning) On Sound and hearing

 


12 / 4 2013

Noise & Disease

                

hjärta och trafik

                                                                                                     

  Internationellt symposium den 12 april om LJUDSTRESS & HJÄRTA, "Noise & Disease, Myocardial Infarction, Stroke and Diabetes, what we know and what we need to know". Läs mer!

Se den tyske epidemiologen Wolfgang Babisch keynote speech "Cardiovascular Noise Research - Evidences and Challenges" den 12 april 2013 i Lund nedan

Den världsberömde tyske forskaren Wolfgang Babsich föreläser i Lund

VIDEO-intervju med Wolfgang Babisch på Acoustic Bulletin

Presentationer: Wolfgang BabischMette Sörensen

____________________________________________

1 februari 2013

Nationellt röstergonomiskt möte 1 februari i Lund

Ljudmiljöcentrum står som medarrangör för ett Nationellt röstergonomiskt nätverksmöte 1 februari i Pufendorfinstitutet i Lund.

Röstergonomi är ett relativt nytt begrepp på en nygammal behandling av trötta och skadade röster, speciellt vad gäller yrkesrelaterade röstproblem som drabbar lärare, föreläsare och andra röstkrävande yrken.

Nätverket omfattar närmare 100 medlemmar som årligen bjuds in till ett seminarium med föreläsningar och diskussioner om aktuell forskning samt kliniska frågor. Nätverkets möte år 2013 förläggs till Lund för att ta del av den forskning kring ljudmiljö som pågår genom stimulans av Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet.


26 September 2012
Symposium Hjärna, ljud och musik. Medverkande docent Sören Nielzén, psykiatri, Lund: "Hjärnans ljud och musikbearbetning" samt Anna Magnusson, Karolinska institutet, Sthlm: "Ljud i tiden och tiden i ljud - om hjärnvågor och ljudvågor". 
Lokal: Segerfalksalen, BMC. Läs mer

hjärna


4 maj 2012 - Ljud och ljus för lyssning och lärdom

                            

remsa lärdom

4 maj kl 09:00 - 12:30 Tvärvetenskapligt symposiumi stora hörsalen på Ingvar Kamprad DesignCenter i Lund. Ljudmiljöer för lyssning och lärdom - Hur optimera Universitetets lokaler för kognition och kommunikationMedverkande bland andra rektor Per Eriksson, LU, Torbjörn Laike, miljöpsykologi LU, Robert Ljung, Högskolan Gävle, Viveka Lyberg Åhlander, LU samt Jan-Peter Strömgrenförbundsordförande HRF, Sthlm,  INBJUDAN!

13 April Fyra färska forskningsmiljoner från AFA till nytt projekt om akustik och rösthälsa lett av Ljudmiljöcentrums Jonas Brunskog. Läs mer


 

5 oktober 2012                           

 

Seminarium i samarrangemang med Kognitionsvetenskap (LUCS) och Humanistlaboratoriet How many airplanes must a reader tolerate, om experimentell metodologi och ljudmiljöforskning, stress och kognition. Den 5 oktober 13:15 - 15:00 i Sal 318 i Kungshuset, Lundagård med Jesper Alvarsson från Gösta Ekman laboratoriet, Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Läs mer!


25 mars 2011

omslag buller

 

BULLER I BLÅSVÄDER! Ljudmiljöcentrum arrangerar ett tvärdisciplinärt symposium för att ge en vetenskaplig genomlysning av problem runt vindkraft och buller. Medverkande bl.a. Eja Pedersen, Martin Almgren, Gösta Bluhm och Christian Sejer Pedersen. Tid: förmiddagen den 25 mars 9-13.00. Lokal: Palaestra . Läs mer här!   Fullständigt programblad finner Du här!

 


29 december - Konferens - Man & Sound Environment 2010

                       

sound2010

Ljudmiljöcentrum arrangerar i samarbete med det nordiska nätverket Människan och Bullret  en Internationell konferens i Lund den 29:e september ,där nydisputerade forskare från de nordiska länderna presenterar aktuell forskning om ljudmiljöer. Plats: Inst. för kulturvetenskaper i Lund Program och inbjudan (web)


28 september 2010 - Nätverksmöte - Pufendorfinstitutet

Den 28 september, dagen före konferensen står Ljudmiljöcentrum som värd för samma nätverks årsmöte i Pufendorfinstitutets lokaler kl 13-19. I anslutning till detta görs studiebesök i Humanistlabbet i SOL-centrum samt i exponeringskammaren vid Ingvar Kamprad Design Centrum.  


Den 7 maj 2010 - Ljudmiljö, hälsa & stadsbyggnad                     

alnarp banner

Vårsymposium i Alnarp i samarbete med SLU Läs mer   Aktuell forskning i miljöperception och rofylldhetsaspekter i planering av utemiljöer. 


Den 23 mars 2010 Ljuddag

Se SVT Sydnytts inslag om ljuddagen Länk

 

10-12: Akustik och samhällsbuller  

13-16: Musiken rakt in i örat

Ljudmiljöcentrum arrangerar ett symposium om det mobila ljudet, musiklyssningssvanor och eventuella faror med alltför högt och långt hörlurlyssnande på mp3-spelare. Medverkande är bland andra Kim Kähäri 
Örebro universitet och Anders Jönsson, Lund.

Preliminär lokal: Segerfalkssalen, BMC. Symposiet sker i samarbete med Svenska Akustiska Sällskapet som kommer att erbjuda egna föreläsningar i anslutning till sitt årsmöte som äger rum i anslutning till symposiet. Mer info.17 oktober 2009 - Hörselskadades dag

Hörselskadades Dag infaller i år den 17 oktober och HRF Hörselskadades Riksförbund arrangerar tillsammans med Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet en dag under rubriken BEFRIA SAMTALET - att höra och att höras - samtalsvänliga ljudmiljöermed föreläsningar mellan kl 12.00 och 15.00 i Föreläsningssal 1 i Blocket i Universitetssjukhuset i Lund. Föreläsare: audiolog och civ.ing. Anders Jönsson samt logoped Viveka Lyberg Åhlander. Utställningar av bla.HRFoch Ljudmiljöcentrum. Hörslinga o skrivtolk finns. Ingen föranmälan behövs. Mer info.


18 september 2009 - Talarkomfort, lärande och akustik

Gör plats i almanackan för Ljudmiljöcentrums symposium fredagen den 18 september 9:30 - 15:30 Talarkomfort, lärande och akustik (Samarr m Ecophon och Svenska akustiska sällskapet). Föranmälningarna är redan många, så passa på medan det finns sittplatser i lokalen. Fullständigt program samt abstracts.


Ljudmedvetandedagen - The International Noise Awareness Day 29/4 2009 Läs mer här!


28 november 2008  - Ljud och tystnad för sinne och själ  

kropp och själ                                     

 

Symposium nr 2 ägde rum den 28 november. Temat var "Ljud och tystnad för sinne och själ - betydelser av ljud och tystnad för mental och själslig rekreation. Se"Aktuellt" för bilder från symposiet samt artikel i Sydsvenskan 29/11 08.


24 september - Symposium Vad är ljuddesign?

Symposiet "Vad är ljuddesign?" med medverkande forskare från bla Chalmers och Konstfack.

 

Centret medverkade tidigare under hösten 2008 även vid Qday - Signs of Tomorrow den 18 september samt vid Hörselskadades dag den 18 oktober och vid Handikappforskningens dag den 26 november. - allt medan idog forskning pågår i diverse forskningsprojekt - förstås!

 

Dessförinnan har även fler symposier ägt rum.  (mer information följer...)


Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet inrättades i mars 2005. Centret är det första i sitt slag, såväl nationellt som internationellt. Dess uppgift är att studera ljudet som fenomen, ljudvärldar och ljudmiljöer ur ett mång- och tvärvetenskapligt perspektiv. Det är ett gemensamt organ för hela universitet för utbildning och forskning samt samverkan med samhället i stort i frågor som rör ljud och ljudmiljöer.

Centret medverkar i ett antal tvärvetenskapliga forskningsprojekt i kontakter med närliggande discipliner, näringsliv och andra samarbetspartner. Läs om dessa under Projekt t.v. 


En tvärvetenskaplig seminarieserie påbörjad 2006 med seminarier och symposier runt olika ljud- och ljudmiljöteman har fortsatt kontinuerligt liksom centrets skriftserie. Se mer under Aktuellt och ladda hem centrets skriftliga material via länken Skriftseriet.v. 

   

 

 

Sidansvarig:

Ljudmiljörelaterat vid Lunds universitet - Kalendarium

UTLYSNING FORSKNINGSMEDEL

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet kommer att utlysa stimulansmedel 2018 med inriktning mot tvärvetenskapliga projektansökningar till huvudfinansiär om ljudmiljö samt fakultetsövergripande samarbetsprojekt om ljudmiljö, företrädelsevis mellan HT och annan fakultet. Deadlines 15 maj resp.15 november 2018. Utlysning kommer snart. Utlysning 2018

Centret kommer även under vårterminen att utlysa projektstöd för examens- och mastersarbeten. Utlysning studerandestöd 2018


LJUDMILJÖCENTRUM I MEDIA

Radio P4 Malmöhus och SVT Skåne rapporterar om Ljudmiljöcentrums studie om tysta områden. Projektet inventerar erfarenheter från så kallade ”tysta områden” i Sverige och leds av landskapsarkitekt Gunnar Cerwén som även är studeranderepresentant i styrelsen för Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet. I inslaget intervjuas Cerwén om projektet.

http://sverigesradio.se/malmo/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/han-forskar-om-tysta-miljoer


SYMPOSIER 2017

man n sound

Man & Sound Environment 2017 - Recent Soundscape Research 16/11, 9:00 - 15:00. Mer info

 

tyst omr

Tysta Områden . om bullerfredning och ljudlandskap 29/9 10:16 - 16:00 Mer info

 

se men inte

HÖRA MEN INTE SE - SE MEN INTE HÖRA - Ljudmiljöns roll för syn- och hörselskadade 19/5 9:15 - 12:30  Info / pressreleasetext


gronska

GRÖNSKA OCH LJUDKVALITET - Hårda fakta för mjuka värden 10/3 2017 12:40 - 16:45

Alnarpsgården - SLU, Alnarp   LÄS MER


baby

CHILD & NOISE - Interdisciplinary Symposium 17/3 2017

at Belfagesalen 9:15 - 16:00. Info & programme & abstracts

 

OBS!! - FULLBOKAT!! - OBS!

 

Karin Stjernqvist (moderator morning sessions), Prof. em. Psychology, Lund university, Barnakademin i Lund

Jenny Selander PhD, Assistant prof. Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Sthlm

Mette Sörensen Senior Scientist at Danish Cancer Society, Copenhagen, Denmark

Minna Houtilainen Docent, University of Helsinki and Swedish Collegium for Advanced Study, Uppsala University

Ulrika Åden prof. Neonatalogy, Karolinska Institutet

Irene van Kamp PhD. National Institute for Public Health and the Environment, Utrecht, Netherlands

Kerstin Person Waye prof. Occupational and Environmental Medicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg

Viveka L Åhlander Docent. Logopedy, Lund university, Board member of Sound Environment Center at Lund univeristy

Jonas Christenson Acoustic consultant, Ecophon, St.Gobain, Sweden

Kristofer Hansson Ethnology, Culture studies, LU

Margareta Bohlin Associate professor, Psychology, Institution for Social and Behavioural Sciences, University West, Sweden

Bridget Shield prof. em. Acoustics, London South Bank University, Great Britain

 

Child & Noise is free and open to all interested.

When: March 17th. 9.00 – 16.00

Where: Belfragesalen, BMC, Sölvegatan 19, Lund. (D1539a, floor 15, lift) Entrance Klinikgatan 32!

Cost: free of charge (lunch and coffee included).

 

Preregistration neccessary to projektledare [at] ljudcentrum [dot] lu [dot] se. Write 17/3 in the subject line. Please register early to be sure of seating.

 


 


Tidigare 2016

ljudlandskap

Symposium den 27/5 i Lund 9:15 - 15:00

Musik & ljudlandskap - ett tvärvetenskapligt symposium om hur musik och musikskapare påverkats av ljudmiljöer

Medverkande bl.a.:

Gunnar Jinmei Linder - doktor i japanologi och mästarexamen som Shakuhachi-solist

Annika J Lindskog - Språk och musikvetare om Vaughan Williams, havet och landskapet

Malin Hülphers - länskompositör i Västernorrland, in residence på Göteborgsoperan

Kent Olofsson - om bl.a. Lundaljudskompositionen - Sonoris Lundensis

Jonas Palm - Electronica promenades in Uppsala

Bengt Edlund - Professor Emeritus i musikvetenskap om musikoch ljudlandskap

Gunnar Cerwén - landskapsarkitekt om platsspecifik ljudkonst 

Läs mer

 


Seminarium, 30 maj 2016

Delaktighet och tillgänglighet i våra vanligaste ljudmiljöer

 

Ett flervetenskapligt forskningsseminarium - under seminariet presenteras och diskuteras aktuell forskning om ljud, ljudmiljöer, dövhet, hörselnedsättning och delaktighet. En kommande flervetenskaplig antologi om ljudmiljöer presenteras. LÄS MER

 

Tid och plats:

30 maj 12.45-17.30, LUX Helgonavägen 3 Lund, lokal C121

 

13.00-13.05: Inledning: Hanna Egard & Kristofer Hansson

13.10-13.25: Det fungerar ju så bra!  Ingela Holmström, Avdelningen för teckenspråk och svenska som 2:a språk för döva, Stockholms universitet

13.30-13.45: Ljudmiljön i öppna kontorslandskap, Per Germundsson, Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola

13.50-14.05: Vara av eller på? Åsa Alftberg, Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola

14.10-14.25: Att kontrollera ljud, Robert Willim, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet

14.40-15.25: Annerledeshet som ressurs, Per Koren Solvang, professor, Högskolan i Oslo och Akershus

15.30-15.45: Rumsliga möjligheter och begränsningar, Elisabet Apelmo, Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola

15.50-16.05: Migranters delaktighet, Ingrid Runesson, Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola

16.20-16.35: Delaktighet, tillgänglighet och mediering av aktörskap, Hanna Egard, Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola

16.40-16.55: Delaktighet och habilitering, Kristofer Hansson, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet

17.00-17.30: Avslutande panel med frågestund till forskarna

 

Kontakt: kristofer [dot] hansson [at] kultur [dot] lu [dot] se

 

Seminariet arrangeras i samarbete mellan Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet, Harec och forskningsnoden Medicinsk humaniora vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Syftet är att stimulera till nytänkande flervetenskaplig forskning om ljudmiljöer.

 

 

 

 

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet
Institutionen för Kulturvetenskaper
Helgonavägen 3, 223 62 Lund

Postadress:
Ljudmiljöcentrum
Box 192
223 62 Lund