Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

LMC strategisk plan 2017 - 2021

Preliminär strategisk plan
Ljudmiljöcentrums styrelse lägger fram en strategiplan för de närmaste åren. Dess syfte är att skapa en grund för en 5-årig strategi för centrets utveckling. Planet togs fram under ett arbetsmöte den 12 oktober 2017 i samklang med Lunds universitets strategiska plan 2017 - 2026. Den ska dock inte ses som ett statiskt dokument, utan som idériktning under ständig diskussion och förändring.

Centrets aktiviteter delas in i fyra områden: forskning, utbildning, interna och externa aktiviteter. En del av de aktiviteter som föreslås passar in under flera områden, men nämns oftast bara under en rubrik.

Forskning

Ljudmiljöcentrum bedriver forskning kring ljudmiljö med människan i centrum och tvärvetenskaplig forskning inom huvudsakligen tre fokusområden prioriteras under perioden. Centret stödjer allt från grundforskning till tillämpade lösningar.

 

  • Bullerexponering & Hälsa. Främja förståelse för olika källors bidrag var för sig, men även samlad påverkan, samt studier av samverkan med andra exponeringar.

 

  • Soundscape & Människa – Främjande av studier av ljudmiljöns påverkan på kommunikation, kognition och välbefinnande för olika grupper, samt medvetandegörande av ljudmiljöns roll i infrastrukturella samhällsperspektiv.

 

  • Ljudmiljö & Akustik Undersökande av hur goda ljudmiljöer uppnås med akustikens verktyg. Hur korrelerar objektiva mättekniker med subjektiva mått av människans upplevelser.

 

 

Utbildning

Ljudmiljöcentrum vill verka för att på sikt kunna integrera ett tvärvetenskapligt ljudmiljöperspektiv i relevanta utbildningar, både inom grund och forskarutbildning, samt för att få fler studenter engagerade i verksamheten genom riktad information och aktiviteter. På mastersnivå kommer särskilda insatser att göras i form av projektstöd och pris från bästa uppsats etc.

 

                                

Internt

Inom Lunds universitet kommer arbetet att fortsätta på att stärka LMCs position och synliggöra centret genom att stimulera flervetenskapliga projekt med aktörer inom universitet. Centret avser att fortsätta de senare årens utlysningar av stimulansmedel till LU-anknutna forskare för finansiering av projektansökningar till huvudfinansiär, samt för anordnande av seminarier med ljudmiljötematik.

 

Externt

Den externa verksamheten kommer att fortsätta med de uppskattade tvärvetenskapliga symposier som Ljudmiljöcentrum arrangerat i mer än tio års tid, där förstklassiga forskare inom vitt skilda områden som på olika sätt berör ljudmiljöproblematik, presenterar färska forskningsresultat för en intresserad publik och där många oväntade möten mellan olika perspektiv ägt rum. Genom webbaserad dokumentation i form av webbsida, videofilmer och nyhetsbrev kommer kontakterna med en större publik att fortsättningsvis hållas levande.

 

En rad andra typer av events – som medverkan och representation vid större internationella konferenser samt arrangerande av mindre seminarier, ljudvandringar, konserter, gemensamma artiklar och mediamedverkan m.m. har legat inom ramen för centrets verksamhet genom åren och kommer även i fortsättningen att göra så.

 

Sidansvarig:

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet
Institutionen för Kulturvetenskaper
Helgonavägen 3, 223 62 Lund

Postadress:
Ljudmiljöcentrum
Box 192
223 62 Lund