Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Styrelsemöten - protokoll och dokument

 

Här finns intern information till styrelsens medlemmar (uppdateras löpande).


Styrelsen för Ljudmiljöcentrum kallas härmed till sammanträde

 

2019

Tid: Onsdag den 22 maj kl 9:00 - 11:00

Plats: Rum 327, vån 3, LUX, Helgonavägen 3, Lund

Kallelse 190522

Protokoll 190405 bil I

Ekonomisk rapport bil II

Utforming av utlysning av gästprofessur


Tid: Fredag den 5 April kl 10:00 - 12:00

Plats: Rum 327, vån 3, LUX, Helgonavägen 3, Lund

Kallelse 190405

Protokoll 190207 bil I

Ekonomisk rapport bil II

Förslag seminarieserie bil III

Föreskrifter LMC  bil IV

Ändringsförslag, bil IVb

_____________________

Tid: Torsdag den 7 januari kl 13:00 - 16:30, 13-14.30 avsätts tid för ordinarie styrelsemöte, efter fika 14:00 – 14:30, 14.30-16.30 presenterar  ledamöter med gäster sin forskning inom ljudmiljöområdet följt av diskussion.

Plats: Biskopshuset, Biskopsgatan 1, Lund

Kallelse 20190207

Bilaga 1: Protokoll 20181129

Bilaga 2: Ekonomisk rapport (Susan Su)

Bilaga 3: Förslag MA-utbildning

_________________________

2018

Tid: Torsdag den 29 november kl 13:00 - 15:00

Plats: Rum 327, LUX, Lund

Kallelse

Bil I: Protokoll 180920

Bil II: Resultat 1801-1811

Bil III: WHO Noise Guidelines

Bil IV: Ansökningar stimulansmedel Stroh resp Kopljar

Bil Va: Budget 2019

Bil Vb: Verksplan 2019Tid: Torsdag den 20 september kl 10:00 - 12:00 (OBS tiden!)

Plats: Rum 426 (obs! ändrat från 327), LUX, Lund

 

Kallelse

Bil I: Protokoll 180605

Bil II: Halvårsrapport - Susan Su

Bil III: Ansökan Whitling

Bil IV: Ansökan Lyberg Åhlander

Bil V: Ämnes- och områdesfördelning inom styrelsen


Tid:              Tisdagen den 5 Juni 2018 klockan 13.00 - 15.00

Plats:            Rum C327, vån 3 i LUX, Helgonavägen 3

Kallelse

Bil I Protokoll 180419

Bil II Halvårsrapport resultat (presenteras av Susan Su) - färdigställd till mötet

Bil III Kravprofil/Intresseanmälan för koordinatoruppdrag från prefekt Monica Libell

Bil IV föreståndaruppdrag - intresseanmälningar (kontakta föreståndaren)

 


 

Tid:              Torsdagen den 19 April 2018 klockan 13.00 - 15.00

Plats:            IAC Inter Arts Center - konstnärliga fakultetens kansli, Malmö

Kallelse

Bil I  Protokoll 180201

Bil II Resultat 1801-1803 (Susan Su)

Bil III Kravprofil föreståndare (Monica Libell)

Bil IV Kravprofil koordinator (Monica Libell)

Bil V Försättsblad kravprofiler (Monica Libell)


 


Profil-möte

Tid:              Torsdagen den 1 Mars 2018 klockan 13.00 - 15.00

Plats:            Sammanträdesrum C327, vån 3, LUX, Lund


Tid:              Torsdagen den 1 Februari 2018 klockan 13.00 - 15.00

Plats:            Sammanträdesrum C327, vån 3, LUX, Lund

Kallelse 180201

I. Protokoll 171214

II. Ekonomisk rapport

III. Utlysning stimulansmedel

IV. Strategiplan 2018

 


2017

Tid: Torsdag den 14 dectember 2017, klockan 13:00 - 15:00 (obs: tiden!)

Plats: G:a Biskopshuset, Biskopsgatan 1, Lund

Kallelse

Protokoll 170914 (bil I)

Ekonomisk rapport 1701-1711 (bil IIa)

Budget 18, prel. (bil IIb)

Verksamhetsplan 18 prel, (bil IIc)

Beslut ansökningar (bil IIIa)

Utlåtanden (bil IIIb)

Strategiplan anteckningar - Eja Pedersen (bil IV)

Inlaga t styrelsen - Eja Pedersen (bil V)

 

Samlade dokument i zipfil


Tid: Torsdag den 14 september 2017, klockan 13:00 - 15:00 (obs: tiden!)

Plats: C 327, hus C LUX, Helgonav 3, Lund

Kallelse

Protokoll 170612 (bil 1)

Ekonomisk rapport


Tid: Måndag den 12 juni 2017, klockan 13:00 - 15:00 (obs: tiden!)

Plats: C 327, hus C LUX, Helgonav 3, Lund

Kallelse

Protokoll (bil I)

Ekonomisk rapport (kommer snart)

Projekt Tysta områden (bil III)

ZIP-fil samtliga dokument

 


Tid: Onsdag den 29 mars 2017, klockan 13:00 - 15:00 (obs: tiden!)

Plats: C 327, hus C LUX, Helgonav 3, Lund

Kallelse

Protokoll (bil 1)

Utlysning HT bil 2

EU-projekt Norface (bil 3)

___________________________

 

Tid: Fredag den 3:e februari 2017, klockan 13:15 - 15:00

Plats: Gamla Biskopshuset, Biskopsgatan 1, Lund (Gröna rummet)

Kallelse

Protokoll 161208


Tid: Torsdag den 8:e december 2016, klockan 13:15 - 15:00

Plats: Konstnärliga fakultetens kansli i MALMÖ / Inter Art Center IAC, Bergsgatan 31B, 21422 Malmö

OBSERVERA PLATS!!! 

13:15 - 14:00 Vi möts på den konstnärliga fakultetsstyrelsens kansli i Malmö, dit var och en tar sig för egen maskin (alternativt samordnar transport), har ett koncentrerat styrelsemöte där. Adress: Konstnärliga fakulteten i Malmö, Bergsgatan 31 B. http://kartor.eniro.se/m/fFeZ8

14:15 - ca 15.30 Vi tar oss medelst Taxi till St.Petri kyrka där organisten Carl Adam Landström presenterar det stora orgelrenoverings- och nybyggnadsprojektet samt gör en demonstration av  orgeln

Därefter lättare måltid på lämplig restaurang i närheten. Reservera gärna tid fram till ca 17.00 

 

Reservera tid efter mötet för gemensam lättare måltid 15 - 17 på restaurang i Malmö (information kommer)

Förhinder meddelas koordinator. Välkommen!

2016 12 08

Kallelse 2016 12 08

Protokoll 2016 09 01 (bil.1)

Föreskrifter 2016 10 25 (bil.2)

Styrelseledamöter 2017 (bil.3)

Resultat ht 2016 (bil.4)

Protokollutdrag  fak.styrelse HT 2016 11 09 ( bil.5)

 

2016 09 01

Protokoll 2016 05 31

Kallese 2016 09 01

Föreskrifter för ljudmiljöcentrum  13 12 05

 

2016 05 31

Protokoll 2016 04 14

Kallelse 2016 05 31


2016 04 14

Protokoll 2016 02 03

Kallelse

Bilagor:

2a. Projektförslag Brännström/LybergÅhlander

2b. Projektförslag Jonsson/Bard

 

2016 02 03

Protokoll 2015 12 03

Kallelse

Bilagor:

II. Ref. Vinnovaprojekt

III. Budget 2016 rev

IV. Verksamhetsplan budgeterad

V. Bokslut fak medel 2015


Styrelsemöten hösten 2015

Tid:     Torsdag den 3 december 2015 klockan 15.15- ca 17:  Samling vid biljettkassan på bottenvåningen i Malmö Live kl 15:15, där en för centrets styrelse specialdesignad visning av MalmöLIve tar sin början. Vänligen kom i god tid! Klockan 17.00 – ca 18.30 styrelsemöte under intagande av en lättare måltid i SkyBar på översta våningen i MalmöLive. Anmälan om närvaro/frånvaro behövs för matens skull senast den 27 november. Plats: Skybar, Malmö Live, Malmö. OBS!!Dag Hammarskjölds torg 4, 211 18 Malmö 

Förhinder meddelas koordinator. Välkommen!

2015 12 03

Kallelse

Protokoll 15 09 10

Bil 2a Budgetförslag 16

Bil 2b verksplan forslag

Bil 3 utlysning beslut

2015 09 10

Kallelse

Protokoll 2015 06 09 bil 1

Rapporter stödmedel bil 2 (zip)

bil 3a

bil 3b

20150910 samtl dok zip

 

2015 06 09

Kallelse

Protokoll 2015 04 16 bil 1

Uppdat verks plan bil 2

Trafikverket enkätsvar bil 3

Pufendorff info bil 4

20150609 samtl dok zip

 

2015 04 16

Kallelse

Protokoll 2015 01 22 (bil 1)

Verksamhetsplan 2015 (bil 2)


2015 01 22

Kallelse

Protokoll 2014 12 02


2014

2014 12 02

Kallese

Protokoll 2014 09 18

Mötesbilagor

 

2014 09 18

Kallelse

Protokoll 2014 05 26

Övriga mötesbilagor

 

2014 04 02

Kallelse

Protokoll 2014 01 22 (bilaga 1)

Övriga mötesbilagor (zipfil)

 

2014 01 22

Kallelse

Protokoll 2013 11 27 (bilaga 1)

Föreskrifter LMC beslut rektor (bilaga 2a)

Utseende föreståndare beslut rektor (bilaga 2b)

Per Capsulambeslut (bilaga 3)

Riktlinjer självvärdering - S Strömqvist (bilaga 4)

 

2013

2013 11 27

Kallelse

Protokoll 2013 10 12

Bilagor (zip-fil)

 

2013 10 12

Kallelse

Protokoll 2013 04 29 (bilaga I)

130912 bilaga II Ansökan rektor 

130912 bilaga III utvmedel principer 

130912 bilaga IV utvmedel utlysningstext

130912 bilaga V utseende av styrelse

130912 bilaga IV inrättande och föreskrifter (för uppdatering)

 

2013 04 29

Kallelse

Protokoll 2013 02 04 (bilaga 1) 

ref. Utlysn text 2010 09 03 (bilaga 2)

ref. riktlinjer utlysn 2010 08 16 (bilaga 3)

 

2013 02 04

Kallelse

Protokoll 2012 10 17

Budgetförslag 2013a resp b

 

2012

2012 12 10

Kallelse

Protokoll 2012 10 17 

Budgetförslag 2013

 

20121017

Kallelse

Protokoll 2012 04 26

Bilaga 2 Rapport Brighton - för kännedom

 

20120426

Kallelse

Protokoll 2012 01 26 (Bilaga 1)

Bilaga 2

Bilaga 3

 

2012 01 26 

Kallelse

Minnesanteckningar från 2011 11 29 (prel.)

Inbjudan Nordic Research Network for Sound Studies

--------- 

2011 11 29 

Kallelse

Protokoll från 2011 09 15 (bilaga 1)

Bilaga 2: Research recommendations from ENNAH 

2011 09 15

Kallelse

Protokoll från 2011 05 31 (prel.)

kompletterande info:

Rapport från konferens "Buy Quiet 2011" - Paris samt ICBEN 2011, London

2011 05 31 

Kallelse

Protokoll från 2011 03 10 

Bilaga 2

Bilaga 3

2011 03 10

Kallelse

Protokoll från 2011 01 20 

2011 01 20 

Kallelse

Protokoll från 2010 11 24

Deadlines VT 2011

Inkomna projektförslag för forskning inom styrelsen 

2010 11 24

Kallelse

Protokoll från 2010 10 14 

Maria Albin referenser och funderingar efter möte 2010 10 14

Ordförandens följebrev till inkomna ansökningar

Komplettering: Björk ansökan inkl CV

2010 10 14 

Kallelse

Protokoll från 2010 08 16

2010 08 16

Kallelse

Protokoll från 2010 08 16 (prel.) 

bilagor:

bil. 1: Mötesanteckningar 3/6 2010

bil. 2: Budget (rev)

bil. 3: Principer (förslag)

bil. 4: Utlysningstext (förslag) 

+

Lathund excel-fil ansökningstider ht 2010 

2010 04 14

Kallelse 100414

Protokoll 100326

Förslag till principer för fördelning av utvecklingsmedel 100414 

Mall för beräkning av indirekta kostnader - Christel Anderberg, adm.chef inst f kulturvetenskaper

 

2010 03 26 

Kallelse 100326

Protokoll från styrelsemöte 100120

Budgetförslag 100326

 

2010 01 20 

Kallelse 100120

Bilaga 1 Protokoll från styrelsemöte 090917

Bilaga 2 Rapport från Euronoise 2009

Bilaga 3a Spronsringsansökan Gröna Fakta

Bilaga 3b Projketbeskrivning Gröna Fakta

Bilaga 4 Artikel: Akustiska stadsplanerare 

 

2 0 0 9 

091120

Kallelse 091120

Protokoll från styrelsemöte 090917 (bilaga 1)

Rapport från Euronoise 2009

090917

Kallelse 090917

Protokoll från styrelsemöte 090420 (bilaga 1)

Projekt o verksamhet 09 översikt-skiss (bilaga 2)

090420

Kallelse 090420

Protokoll från styrelsemöte 090223

Inkomna förslag för fördelning av utvecklingsmedel från Björn Lindgren, Gerd Johansson och Maria Albin - zipfil.

Till Maria Albins projekt 1 (pågående projekt) hör en projektbeskrivning (PDF-fil), samt en deltagarlista som visar samarbetena. Till projekt 2 hör ett manuskript.

Här finns även en senkommen komplettering till ansökan från yrkes och miljömedicin, Länk

samt en från Erik Skärbäck länk

090223

Kallelse 090223

bilaga 1 protokoll 081125

bilaga 2 utvärdering av LLL 081010

bilaga 3 lathund ansökningar

bilaga 4 Science Center LTH

 

2008

Kallelsebilaga 2bilaga 3 

Protokoll från styrelsemöte den 17 september 2008 bilaga 1). Protokollbilaga 1Protokollbilaga 2

Protokoll från styrelsemöte den 8 maj 2008. 

Protokoll från styrelsemöte den 28 februari 2008 . 

Protokoll från styrelsemöte den 22 november 

Protokoll från styrelsemöte den 27 september .

Protokoll från styrelsemöte den 18 juni, bilaga 2 rapport från Euronoise 2007.

Den 18 april 2007 kl 13.15 - 16.00. Protokoll finns här 

Bilaga kan laddas ner här .

Kopia av dokument från styrelsemötet den 8 feb 07 rörande Mikael Strömbergs ansökan till LLL om huvudmannaskap för sitt projekt "Ljudatlas" finns här. 

-------------

Den 8 februari 2007 kl 13.15 - 16.00

Plats: Biskopshuset, Biskopsgatan 1 i Lund.

Kallelse utsändes med post men finns även här .

Bilagor kan laddas ner här  som zipfil.

VÄLKOMMEN!

 

Den 29 november kl 13.15 - 16.00

Plats: Biskopshuset, Röda rummet, Biskopsgatan 1 i Lund.

Kallelse utsändes med post men finns även här .

Bilaga:Styrelsesammansättning nov 2006   

Bilaga: Skiss över tänkbara teman för kommande symposier  

 

Protokoll

Styrelsemöte 6 sept 2006   

Ansökningar

 

Annat

 

Sidansvarig:

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet
Institutionen för Kulturvetenskaper
Helgonavägen 3, 223 62 Lund

Postadress:
Ljudmiljöcentrum
Box 192
223 62 Lund