Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ögonrörelse, kognition, ljud och musikexponering

Projekt i samarbete med Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet

Ljudexponering, ögonrörelser och kognitiv belastning

eyetracker
eyetracker

Detta är en undersökning av hur sinne och kognition påverkas av musik- och ljudstörningar och hur denna påverkan kan avläsas i läsbeteende och ögonrörelser genom avancerad ögonrörelsemätningsutrustning i Humanistlaboratoriet i SOL-centrum i Lund samt även genom GSR -Skin Galvanic Response. Projektet är en fortsättning av det projekt som beviljades stöd av Framtidsstiftelsen i juni 2007. Denna fortsättningstudie kommer explicit att undersöka om och hur fundamenta parametrar i ljudexponeringen påverkar kognition. Projektet avser att utarbeta ett ramverk för att i vetenskapligt kontrollerade former undersöka ljudexponerings påverkan på kognitiva och emotionella processer, ett ramverk som skall kunna tjänstgöra för att utöka kunskaperna i en rad olika områden och frågeställningar. Nya "forskningsmoduler" skall kunna utvecklas efterhand och integreras med detta ramverk. Sådana moduler kan inbegripa respons på musik, buller och tystnad vid läsning, bildskärmsbetraktande, reklampåverkan, filmreception etc.

Läs mer om projektet här

Sidansvarig:

LjudmiljöCentrum vid Lunds universitet
Institutionen för kulturvetenskaper, LUX
Helgonavägen 3
22362 Lund

046 2220946
070 7711085

Postadress:
Box 192, 223 62 Lund

Epost: projektledare [at] ljudcentrum [dot] lu [dot] se