Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Verksamhet

Vad är Ljudmiljöcentrum?
Läs här om centrets verksamhet

lmc logga
lmc logga

Vad är Ljudmiljöcentrum? - Sex frågor & sex svar

 

Vad är Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet?

Ljudmiljöcentrum är en tvärvetenskaplig centrumbildning ämnad att initiera, samordna och stimulera tvärvetenskaplg forskning om ljud och ljudmiljö och hur människan och samhället påverkas av dessa.

 

Vad gör Ljudmiljöcentrum?

Förutom tvärvetenskaplig forskning som bedrivs inom centrets ramverk, stimuleras ung och ny forskning genom stöd till studieresor och ansökningar för forskningsprojekt till större finansiärer. Centret arrangerar tvärvetenskapliga symposier, producerar en skriftlig rapportserie samt håller en webbsida http://www.ljudcentrum.lu.se och ett regelbundet nyhetsbrev. 

 

Vilka finns i Ljudmiljöcentrum?

En tvärvetenskapligt sammansatt styrelse beslutar strategier för verksamheten, I styrelsen ingår representanter för olika fakulteter och ämnesområden, såväl inom humaniora som medicin och naturvetenskaper. Inom de respektive institutioner som involveras i till centret anknutna projekt engageras såväl forskare som studerande. Daglig verksamhet och koordination hanteras av en anställd föreståndare.

 

Vem finansierar Ljudmiljöcentrum?

Centrets kärnverksamhet finansieras av Lunds universitet, centret lyder under rektor men administreras ekonomiskt av HT-området. Medel för större tvärvetenskapliga forskningsprojekt sökes i sedvanlig ordning från etablerade forskningsfinansiärer.

 

Var finns Ljudmiljöcentrum?

Ljudmiljöcentrums huvudsakliga verksamhet bedrivs inom och i samarbete mellan berörda institutioner, samt via webben. Centret förfogar över ett kontor i det nybyggda LUX-komplexet i Lund, Helgonavägen 3 i anslutning till instiutionen för kulturvetenskaper vån 3.

 

Vad vill ljudmiljöcentrum?

Ljudmiljöcentrum vill öka medvetenheten om ljudfrågor, både om den bullerexponering som den moderna samhället utsätter människan för, och om ljudmiljön som källa till rekreation, livskvalitet och kommunikation. Centret vill verka för att via spjutspetsforskning skapa vertyg att hantera ljudmiljöer vare sig det gäller infrastrukturer för trafik och stadsbyggnad, hälsofrågor eller akustikens påverkan på lyssnande och lärande. 

 


LMC diplom
LMC_diplom

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet tilldelades svenska akustiska sällskapets stora ljudpris 2008 " för innovativ tvärvetenskaplig kunskapsförmedling samt samordning och initiering av ljudmiljöprojekt med människan i centrum".

 

Lyssnande Lund - att starta ett centrum

Verksamheten inriktades under uppbyggnadsfaserna på att kartlägga aktuell utbildning och forskning med anknytning till Ljudmiljöcentrums verksamhetsområden. En förfrågan om pågående arbeten inom området ljudmiljöer gick ut till prefekter (och motsvarande) inom Lunds universitet och andra universitet/högskolor i regionen. Kursverksamheter med bäring på ljudmiljöer inventerades också.

Ett antal symposier, med syfte att samla forskare och studenter samt representanter från myndigheter och media, har genomförts sedan 2006 med teman som "Störande ljud", "Förföriska ljud" och "Operativa ljud". Ytterligare teman har varit: "Skadliga ljud" "Ljud och inlärning" respektive "Ljud i historien" m.fl.

Symposieverksamheten har fortsatt löpande och rönt uppskattning från publikum, uppmärksammats av media vid ett flertal tillfällen och genomgående varit välbesökta.

Många föredrag i symposierierna har också publicerats i Ljudmiljöcentrums rapportserie.

Styrelsen har knutit en referensgrupp och en internationell mentorgrupp till centrets verksamhet.

Ljudmiljöcentrum har Frans Mossberg anställd som producent/koordinator och han arbetar bland annat med att starta upp och utveckla forskningsprojekt inom centrets verksamhet.

 

Verksamhetsberättelse 2005

 

Verksamhetsberättelse 2006 - 2007

Verksamhetsberättelse 2008 - 2010

Verksamhetsbättelse 2011 - 2013

Sidansvarig:

rollup

lmc logga

eyetracker

lux

LjudmiljöCentrum vid Lunds universitet
Institutionen för kulturvetenskaper, LUX
Helgonavägen 3
22362 Lund

046 2220946
070 7711085

Postadress:
Box 192, 223 62 Lund

Epost: projektledare [at] ljudcentrum [dot] lu [dot] se